Motie 2452 Gewijzigd Van de Ven c.s. #baasvanmorgen


ID
2452

Nr
2452

Titel
Motie 2452 Gewijzigd Van de Ven c.s. #baasvanmorgen

Hoofdindieners
  • Ven, van de J. (D66)

Medeindiener(s)
  • Franssen, R.J.H. (LOKAAL-LIMBURG)
  • Kuntzelaers, J.J.M. (PvdA)
  • Rossel, A. (GroenLinks)
  • Plusquin, P.S.M.L. (Partij voor de Dieren)
  • Simons, B.A. (PVV)
  • Voncken, M.M.W (SP)
  • Werrij-Wetzels, M. (CDA)

Dictum
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om: ● Vanaf de komende editie deel te nemen aan de #Baasvanmorgen;

Deadline

Status
Aangenomen

Stemuitslag
Met algemene stemmen aangenomen Voor: CDA, PVV, SP, VVD, D66, PvdA, GroenLinks, LOKAAL-LIMBURG, Partij voor de Dieren en Volkspartij Limburg. Stemverklaring VVD: stemt voor gelet op de toezegging van de CdK T8437.

Agendapunt
(PS) Provinciale Staten 2019 (6.1. I-19-001 Gewijzigd Initiatiefvoorstel evaluatie, voortzetting en borging in de toekomst Burgertop Limburg 2018 Initiatiefvoorstel Raad van Toezicht Burgertop 2018 (PS 2019-9260))
vrijdag 15 februari 10:00 tot 18:00
Statenzaal

Datum
15-2-2019

Gremium
Financiën, Economische Zaken en Bestuur

Verantwoordelijke
Bovens, Th.J.F.M. (Theo)

Cluster
Strategie

Medewerker
P. Geelen

Stand van zaken GS
In voorbereiding,inclusief toezegging 8437. Bij de afhandeling van deze motie wordt tevens T8437 afgedaan.

Afdoeningsvoorstel GS

Afdoeningsvoorstel voorzitter

Toelichting

Datum afgedaan

Afgedaan