Mededeling Portefeuillehouder inzake baanrenovatie Maastricht Aachen Airport, brief gedeputeerde Van den Akker van 21-1-2020 (GS 2020-1991)


ID
118774

Datum in
27-1-2020

Titel
Mededeling Portefeuillehouder inzake baanrenovatie Maastricht Aachen Airport, brief gedeputeerde Van den Akker van 21-1-2020 (GS 2020-1991)

Afzender
GS

Soort
Informerend GS

Gremium
Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)

Wijze van afdoen
Voor kennisgeving aannemen.

Referentie