Mededeling Portefeuillehouder inzake position paper MAA, brief gedeputeerde Van den Akker van 24-9-2019 (GS 2019-71055)


ID
118369

Datum in
24-9-2019

Titel
Mededeling Portefeuillehouder inzake position paper MAA, brief gedeputeerde Van den Akker van 24-9-2019 (GS 2019-71055)

Afzender
GS

Soort
Informerend GS

Gremium
Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)

Wijze van afdoen
Voor kennisgeving aannemen.

Referentie