Ingezonden brief inzake onderwerp aanvraag proefdraaien Samco luchthaven, e-mail burger van 21-11-2019 (PS 2019-85589)


ID
118592

Datum in
21-11-2019

Titel
Ingezonden brief inzake onderwerp aanvraag proefdraaien Samco luchthaven, e-mail burger van 21-11-2019 (PS 2019-85589)

Afzender
Extern

Soort
Informerend extern

Gremium
Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)

Wijze van afdoen
Bespreekstuk voor de commissievergadering van 22-11-2019, te betrekken bij de behandeling van agendapunt G-19-036 Statenvoorstel Ontwikkelingen Maastricht Aachen Airport en Informerend stuk Vijfde voortgangsrapportage na herziening basisrapportage Groot Project Maastricht Aachen Airport.

Relatie met

Referentie