Beantwoording Schriftelijke Vragen Partij voor de Dieren-Loomans inzake MKBA MAA, brief GS van 19-10-2021 (GS DOC-00188054)


ID
120823

Datum in
20-10-2021

Titel
Beantwoording Schriftelijke Vragen Partij voor de Dieren-Loomans inzake MKBA MAA, brief GS van 19-10-2021 (GS DOC-00188054)

Afzender
GS

Soort
Beantwoording Schriftelijke vragen

Gremium
Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)

Wijze van afdoen
Voor kennisgeving aannemen.

Referentie