Informerend stuk Vierde voortgangsrapportage na herziening van de basisrapportage van het groot project Maastricht Aachen Airport, brief GS van 26-3-2019 (GS 2019-23499)


ID
117951

Datum in
27-3-2019

Titel
Informerend stuk Vierde voortgangsrapportage na herziening van de basisrapportage van het groot project Maastricht Aachen Airport, brief GS van 26-3-2019 (GS 2019-23499)

Afzender
GS

Soort
Informerend GS

Gremium
Interim Statencommissie (ISC)

Wijze van afdoen
Behandeling zal plaatsvinden na coalitievorming.

Relatie met

Referentie