G-19-060 Statenvoorstel Heroverweging mobiliteitsopgaven en -ambities 2020-2023, brief GS van 17-12-2019 (GS 2019-92097)


ID
118709

Datum in
18-12-2019

Titel
G-19-060 Statenvoorstel Heroverweging mobiliteitsopgaven en -ambities 2020-2023, brief GS van 17-12-2019 (GS 2019-92097)

Afzender
GS

Soort
Statenvoorstel

Gremium
Mobiliteit en Duurzaamheid (MD)

Wijze van afdoen
Bespreekstuk voor de commissievergadering van 17-1-2020 en Statenvergadering van 7-2-2020, agendapunt Statenvoorstel Beleidskader (incl. heroverweging conform afwegingskader) Mobiliteitsprogramma Limburg 2020-2024.

Relatie met

Referentie