Uitloop adviestraject de heer Van Geel, e-mail P. Van Geel van 8-12-2020 (PS 2020-50785)


ID
119860

Datum in
11-12-2020

Titel
Uitloop adviestraject de heer Van Geel, e-mail P. Van Geel van 8-12-2020 (PS 2020-50785)

Afzender
Extern

Soort
Informerend extern

Gremium
Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)

Wijze van afdoen
Voor kennisgeving aannemen. Link naar beschikbare achtergrondrapporten. Deze informatie zal gedurende het proces worden aangevuld met actuele informatie: https://www.limburg.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/luchtvaart/luchtvaartnota-2020/

Referentie