Mededeling Portefeuillehouder inzake invoering Wet vliegbelasting - negatieve effecten van een vliegbelasting voor de luchtvrachtsector, brief gedeputeerde Van den Akker van 17-9-2020 (GS 2020-38468)


ID
119501

Datum in
17-9-2020

Titel
Mededeling Portefeuillehouder inzake invoering Wet vliegbelasting - negatieve effecten van een vliegbelasting voor de luchtvrachtsector, brief gedeputeerde Van den Akker van 17-9-2020 (GS 2020-38468)

Afzender
GS

Soort
Informerend GS

Gremium
Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)

Wijze van afdoen
Voor kennisgeving aannemen.

Referentie