Schriftelijke vragen D66-Jenneskens inzake Grenseffectenrapportage ITEM


ID
3343

Datum
26-1-2021

Titel
Schriftelijke vragen D66-Jenneskens inzake Grenseffectenrapportage ITEM

Indieners
  • (D66) Jenneskens, M.T.P.

Datum gestuurd aan GS
23-11-2020

Deadline
22-1-2021

Status
Beantwoord

Gremium
Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)

Verantwoordelijke
Bovens, Th.J.F.M. (Theo)

Cluster
Kabinet

Referentie