Beantwoording Schriftelijke Vragen Partij voor de Dieren-Loomans inzake Uitblijven afdoende beantwoording kritische inspreker over MAA, brief GS van 9-2-2021 (GS 2021-3410)


ID
120057

Datum in
9-2-2021

Titel
Beantwoording Schriftelijke Vragen Partij voor de Dieren-Loomans inzake Uitblijven afdoende beantwoording kritische inspreker over MAA, brief GS van 9-2-2021 (GS 2021-3410)

Afzender
GS

Soort
Beantwoording Schriftelijke vragen

Gremium
Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)

Wijze van afdoen
Voor kennisgeving aannemen.

Referentie