Mededeling Portefeuillehouder inzake toezegging 8547 (planning besluitvorming kredietbesluit onderhoud start- en landingsbaan), brief gedeputeerde Van den Akker van 11-12-2019 (GS 2019-90679)


ID
118669

Datum in
11-12-2019

Titel
Mededeling Portefeuillehouder inzake toezegging 8547 (planning besluitvorming kredietbesluit onderhoud start- en landingsbaan), brief gedeputeerde Van den Akker van 11-12-2019 (GS 2019-90679)

Afzender
GS

Soort
Informerend GS

Gremium
Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)

Wijze van afdoen
Bespreekstuk voor de Statenvergadering van 12-12 en 13-12-2019, te betrekken bij de behandeling van agendapunt G-19-036 Statenvoorstel Ontwikkelingen Maastricht Aachen Airport en Informerend stuk Vijfde voortgangsrapportage na herziening basisrapportage Groot Project Maastricht Aachen Airport.

Relatie met

Referentie