Mededeling Portefeuillehouder inzake Zienswijze Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2025, brief gedeputeerde Van den Akker van 7-7-2020 (GS 2020-28105)


ID
119337

Datum in
9-7-2020

Titel
Mededeling Portefeuillehouder inzake Zienswijze Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2025, brief gedeputeerde Van den Akker van 7-7-2020 (GS 2020-28105)

Afzender
GS

Soort
Informerend GS

Gremium
Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)

Wijze van afdoen
Voor kennisgeving aannemen.

Referentie