Mededeling portefeuillehouder inzake nieuwe acties ter versnelling van de aanpak van dakbeschadigingen als gevolg van vliegverkeer, brief gedeputeerde Satijn van 20-7-2021 (GS 2021-18285)


ID
120613

Datum in
23-7-2021

Titel
Mededeling portefeuillehouder inzake nieuwe acties ter versnelling van de aanpak van dakbeschadigingen als gevolg van vliegverkeer, brief gedeputeerde Satijn van 20-7-2021 (GS 2021-18285)

Afzender
GS

Soort
Informerend GS

Gremium
Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)

Wijze van afdoen
Voor kennisgeving aannemen.

Referentie