Mededeling Portefeuillehouder inzake 'Aanvalsplan Stikstof Limburg', brief gedeputeerde Mackus van 5-11-2019 (GS 2019-81181)


ID
118529

Datum in
6-11-2019

Titel
Mededeling Portefeuillehouder inzake 'Aanvalsplan Stikstof Limburg', brief gedeputeerde Mackus van 5-11-2019 (GS 2019-81181)

Afzender
GS

Soort
Informerend GS

Gremium
Ruimte, Landbouw en Natuur (RLN)

Wijze van afdoen
Voor kennisgeving aannemen.

Referentie