Brief Tussenverslag Formateurs, brief Koopmans en Straus van 7-6-2019


ID
118178

Datum in
7-6-2019

Titel
Brief Tussenverslag Formateurs, brief Koopmans en Straus van 7-6-2019

Afzender
Statenlid

Soort
Informerend PS

Gremium
Provinciale Staten (PS)

Wijze van afdoen
Bespreekstuk voor de Statenvergadering van 28-6-2019, te betrekken bij agendapunt benoeming en installatie nieuwe gedeputeerde.

Relatie met

Referentie