Mededeling Portefeuillehouder inzake Bevrijdingsfestival Limburg, brief CdK-Bovens van 14-1-2019 (GS 2019-3792)


ID
117773

Datum in
14-1-2019

Titel
Mededeling Portefeuillehouder inzake Bevrijdingsfestival Limburg, brief CdK-Bovens van 14-1-2019 (GS 2019-3792)

Afzender
GS

Soort
Informerend GS

Gremium
Interim Statencommissie (ISC)

Wijze van afdoen
Voor kennisgeving aannemen.

Relatie met

Referentie