Schriftelijke vragen-GL-Mertens inzake overnemen voorstellen en aanpassingen Alliantie n.a.v. de Nota van Uitgangspunten MKBA MAA


ID
3493

Datum
20-10-2021

Titel
Schriftelijke vragen-GL-Mertens inzake overnemen voorstellen en aanpassingen Alliantie n.a.v. de Nota van Uitgangspunten MKBA MAA

Indieners
  • (GroenLinks) Mertens, K.G.M.

Datum gestuurd aan GS
4-10-2021

Deadline
3-11-2021

Status
Beantwoord

Gremium
Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)

Verantwoordelijke

Cluster

Relatie met

Referentie