Beeindiging deelname We Love MAA aan MKBA proces, e-mail We Love MAA van 25-10-2021 (PS DOC 00194544)


ID
120840

Datum in
27-10-2021

Titel
Beeindiging deelname We Love MAA aan MKBA proces, e-mail We Love MAA van 25-10-2021 (PS DOC 00194544)

Afzender
Extern

Soort
Informerend extern

Gremium
Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)

Wijze van afdoen
Te zijner tijd betrekken bij de sonderende bespreking standpuntenbepaling College van GS inzake Toekomststrategie MAA.

Referentie