Mededeling portefeuillehouder inzake Raad van Commissarissen bij MAA BV, brief gedeputeerde Van den Akker van 17-11-2020 (GS 2020-45622)


ID
119749

Datum in
17-11-2020

Titel
Mededeling portefeuillehouder inzake Raad van Commissarissen bij MAA BV, brief gedeputeerde Van den Akker van 17-11-2020 (GS 2020-45622)

Afzender
GS

Soort
Informerend GS

Gremium
Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)

Wijze van afdoen
Bespreekstuk voor de commissievergadering van 20-11-2020, te betrekken bij de behandeling van agendapunt Informerend stuk Zevende voortgangsrapportage na herziening basisrapportage groot project Maastricht Aachen Airport. Correctie zit in naam: Van Stekelenburg ipv Stekelenburg.

Referentie