Mededeling Portefeuillehouder inzake dialoogfase luchthavenbesluit Maastricht Aachen Airport, brief gedeputeerde Van den Akker van 11-6-2019 (GS 2019-44051)


ID
118183

Datum in
11-6-2019

Titel
Mededeling Portefeuillehouder inzake dialoogfase luchthavenbesluit Maastricht Aachen Airport, brief gedeputeerde Van den Akker van 11-6-2019 (GS 2019-44051)

Afzender
GS

Soort
Informerend GS

Gremium
Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)

Wijze van afdoen
Voor kennisgeving aannemen

Relatie met

Referentie