Derde informerend stuk Provinciale maatregelen tegen de gevolgen van het Coronavirus' Rolvast, koersvast en met versterkte slagkracht voor Limburg, brief GS van 14-4-2020 (GS 2020-15833)


ID
119016

Datum in
15-4-2020

Titel
Derde informerend stuk Provinciale maatregelen tegen de gevolgen van het Coronavirus' Rolvast, koersvast en met versterkte slagkracht voor Limburg, brief GS van 14-4-2020 (GS 2020-15833)

Afzender
GS

Soort
Informerend GS

Gremium
Provinciale Staten (PS)

Wijze van afdoen
Bespreekstuk voor de Presidiumvergadering van 17-4-2020, te betrekken bij de behandeling van agendapunt Debat Coronacrisis.

Relatie met

Referentie