Afschrift brief de heer Van Geel inzake vervolgproces provinciale vertaling luchtvaartnota, brief gedeputeerde Van den Akker van 1-5-2020 (GS 2020-18762)


ID
119076

Datum in
1-5-2020

Titel
Afschrift brief de heer Van Geel inzake vervolgproces provinciale vertaling luchtvaartnota, brief gedeputeerde Van den Akker van 1-5-2020 (GS 2020-18762)

Afzender
GS

Soort
Informerend GS

Gremium
Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)

Wijze van afdoen
Bespreekstuk voor de commissievergadering van 15-5-2020 te betrekken bij de behandeling van agendapunt Werkgroep Statenleden bij provinciale vertaling Luchtvaartnota 2020-2050 als klankbord voor de heer van Geel, onafhankelijk verkenner voor de provinciale vertaling van de Luchtvaartnota voor Maastricht Aachen Airport.

Relatie met

Referentie