G-21-009 Bekrachtiging geheimhouding informatie vertrouwelijke bijeenkomst inzake Maastricht Aachen Airport op 12 februari 2021, brief GS van 24-2-2021 (GS 2021-5235)


ID
120105

Datum in
24-2-2021

Titel
G-21-009 Bekrachtiging geheimhouding informatie vertrouwelijke bijeenkomst inzake Maastricht Aachen Airport op 12 februari 2021, brief GS van 24-2-2021 (GS 2021-5235)

Afzender
GS

Soort
Statenvoorstel

Gremium
Provinciale Staten (PS)

Wijze van afdoen
Bespreekstuk voor de Statenvergadering van 9-4-2021, te betrekken bij de behandeling van agendapunt te betrekken bij de behandeling van agendapunt Bekrachtiging geheimhouding opgelegd aan Provinciale Staten.

Referentie