Memo voor de Statencommissie FEB inzake de 7e voortgangsrapportage Maastricht Aachen Airport (aanvullend), brief gedeputeerde Van den Akker van 12-11-2020 (GS 2020-45935)


ID
119726

Datum in
12-11-2020

Titel
Memo voor de Statencommissie FEB inzake de 7e voortgangsrapportage Maastricht Aachen Airport (aanvullend), brief gedeputeerde Van den Akker van 12-11-2020 (GS 2020-45935)

Afzender
GS

Soort
Informerend GS

Gremium
Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)

Wijze van afdoen
Bespreekstuk voor de commissievergadering van 20-11-2020, te betrekken bij de behandeling van agendapunt Informerend stuk Zevende voortgangsrapportage na herziening basisrapportage groot project Maastricht Aachen Airport.

Referentie