Mededeling portefeuillehouder inzake vertrouwelijke bijeenkomst over MAA op 12 februari 2021, brief gedeputeerde Van den Akker van 24-2-2021 (GS 2021-5172)


ID
120104

Datum in
24-2-2021

Titel
Mededeling portefeuillehouder inzake vertrouwelijke bijeenkomst over MAA op 12 februari 2021, brief gedeputeerde Van den Akker van 24-2-2021 (GS 2021-5172)

Afzender
GS

Soort
Informerend GS

Gremium
Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)

Wijze van afdoen
Bespreekstuk voor de commissievergadering van 26-2-2021, te betrekken bij de behandeling van de voorraadagenda.

Relatie met

Referentie