Motie 2468 Gewijzigd Straus c.s. inzake commissie van Rijn


ID
2468

Nr
2468

Titel
Motie 2468 Gewijzigd Straus c.s. inzake commissie van Rijn

Hoofdindieners
 • Straus, K.C.J (VVD)

Medeindiener(s)
 • Megens, B.J.M.H. (PVV)
 • Kuntzelaers, J.J.M. (PvdA)
 • Reuser, J.A.A.M. (Forum voor Democratie)
 • Franssen, R.J.H. (LOKAAL-LIMBURG)
 • Jenneskens, M.T.P. (D66)
 • Absil, M.G.J.A.C. (CDA)
 • Depondt-Olivers, M.H. (CDA)
 • Valk van der, R.E. (SP)
 • Jetten, T.G.M. (GroenLinks)
 • Loomans, P.J.M. (Partij voor de Dieren)
 • Fischer-Otten, A.M.J.N. (50PLUS)

Dictum
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om: - Het Limburgse Hoger Onderwijs daar waar mogelijk te steunen in hun lobby richting de minister om de aanbevelingen van Van Rijn niet over te nemen - Het Standpunt de Provinciale Staten van Limburg over te brengen richting de minister en andere relevante stakeholders

Deadline

Status
Aangenomen

Stemuitslag
Met algemene stemmen aangenomen Voor: CDA, Forum voor Democratie, PVV, VVD, SP, GroenLinks, PvdA, D66, LOKAAL-LIMBURG, Partij voor de Dieren en 50PLUS.

Agendapunt
(PS) Provinciale Staten 2019 (10. Moties vreemd aan de orde van de dag)
maandag 27 mei 10:00 tot 18:00
Statenzaal

Datum
27-5-2019

Gremium
Financiƫn, Economische Zaken en Bestuur

Verantwoordelijke
Akker, van den J.P. (Joost)

Cluster
Strategie

Medewerker
M. Patelski

Stand van zaken GS
Motie is afgedaan via mededeling portefeuillehouder: laatste stand van zaken rondom advies commissie van Rijn, brief gedeputeerde van de Akker 9-7-2019 (GS2019/51797).

Afdoeningsvoorstel GS
Afdoen

Toelichting

Datum afgedaan

Afgedaan