Reactie Alliantie Tegen Uitbreiding MAA op vgr 8 en 9 MAA, bericht Alliantie van 14-11-2021 (PS DOC 00200578)


ID
120926

Datum in
15-11-2021

Titel
Reactie Alliantie Tegen Uitbreiding MAA op vgr 8 en 9 MAA, bericht Alliantie van 14-11-2021 (PS DOC 00200578)

Afzender
Extern

Soort
Informerend extern

Gremium
Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)

Wijze van afdoen
Bespreekstuk voor de commissievergadering van 19-11-2021, te betrekken bij de behandeling van agendapunt Maastricht Aachen Airport: voortgangsrapportage 8 en 9.

Relatie met

Referentie