Afschrift brief aan Minister van Infrastructuur en Waterstaat inzake de Luchtvaartnota 2020-2025 en toezenden Visie 2020-2050 Nederlandse Vereniging van Luchthavens, brief GS van 27-8-2019 (GS 2019-65554)


ID
118324

Datum in
29-8-2019

Titel
Afschrift brief aan Minister van Infrastructuur en Waterstaat inzake de Luchtvaartnota 2020-2025 en toezenden Visie 2020-2050 Nederlandse Vereniging van Luchthavens, brief GS van 27-8-2019 (GS 2019-65554)

Afzender
GS

Soort
Informerend GS

Gremium
Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)

Wijze van afdoen
Voor kennisgeving aannemen.

Referentie