Mededeling portefeuillehouder inzake publicaties over gesprekken tussen VDL Groep en Stichting de Groene Sporenwolf in beroepsprocedure, brief gedeputeerde Satijn van 5-1-2022 (GS DOC-00217740)


ID
121111

Datum in
5-1-2022

Titel
Mededeling portefeuillehouder inzake publicaties over gesprekken tussen VDL Groep en Stichting de Groene Sporenwolf in beroepsprocedure, brief gedeputeerde Satijn van 5-1-2022 (GS DOC-00217740)

Afzender
GS

Soort
Informerend GS

Gremium
Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)

Wijze van afdoen
Voor kennisgeving aannemen.

Referentie