G-20-086 Statenvoorstel Omgevingsvisie Limburg, brief GS van 18-12-2020 (GS 2020-50759)


ID
119924

Datum in
18-12-2020

Titel
G-20-086 Statenvoorstel Omgevingsvisie Limburg, brief GS van 18-12-2020 (GS 2020-50759)

Afzender
GS

Soort
Sonderend

Gremium
Ruimte, Landbouw en Natuur (RLN)

Wijze van afdoen
Behandelstuk voor de commissievergadering van 15-1-2021, agendapunt Omgevingsvisie Limburg. 22-12: bijlage 6 Informatiesessie Provinciale Staten 14 december toegevoegd.

Referentie