Informerend stuk Zevende voortgangsrapportage na herziening basisrapportage groot project Maastricht Aachen Airport, brief GS van 3-11-2020 (GS 2020-44290)


ID
119680

Datum in
4-11-2020

Titel
Informerend stuk Zevende voortgangsrapportage na herziening basisrapportage groot project Maastricht Aachen Airport, brief GS van 3-11-2020 (GS 2020-44290)

Afzender
GS

Soort
Informerend GS

Gremium
Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)

Wijze van afdoen
Bespreekstuk voor de commissievergadering van 20-11-2020, agendapunt 7e Voortgangsrapportage Maastricht Aachen Airport (MAA)

Referentie