Werkprogramma Inspanningen naar aanleiding van de coronacrisis, brief GS van 21-9-2021 (GS DOC-00182755)


ID
120726

Datum in
21-9-2021

Titel
Werkprogramma Inspanningen naar aanleiding van de coronacrisis, brief GS van 21-9-2021 (GS DOC-00182755)

Afzender
GS

Soort
Informerend GS

Gremium
Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)

Wijze van afdoen
Voor kennisgeving aannemen.

Referentie