Eerste reactie op rapport Brede Economische Sociale Taskforce (BEST) door Gedeputeerde Staten, brief GS van 30-10-2020 (GS 2020-44399).pdf


ID
119661

Datum in
30-10-2020

Titel
Eerste reactie op rapport Brede Economische Sociale Taskforce (BEST) door Gedeputeerde Staten, brief GS van 30-10-2020 (GS 2020-44399).pdf

Afzender
GS

Soort
Informerend GS

Gremium
Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)

Wijze van afdoen
Voor kennisgeving aannemen.

Referentie