Motie 2601 Kuntzelaers cs inzake Rechtvaardige Verkoopregeling Heierhoeve


ID
2601

Nr
2601

Titel
Motie 2601 Kuntzelaers cs inzake Rechtvaardige Verkoopregeling Heierhoeve

Hoofdindieners
  • (PvdA) Kuntzelaers, J.J.M.

Medeindiener(s)
  • (Partij voor de Dieren) Plusquin, P.S.M.L.
  • (Forum voor Democratie) Vincken, N.J.H.M.
  • (50PLUS) Fischer-Otten, A.M.J.N.
  • (GroenLinks) Jetten, T.G.M.
  • (D66) Jenneskens, M.T.P.
  • (SP) Claessens-Schepers, Y.M.

Dictum
Roepen het college van Gedeputeerde Staten op - Haar invloed in te zetten om de verkoopregeling aan te passen of aan te vullen tot een ruimhartig niveau; - Een aanbod te realiseren van minimaal de WOZ-waarde, met als peildatum 1 januari 2018 plus jaarlijkse marktwaarde stijging; - Bij de woningen die een hogere taxatiewaarde hebben dan de WOZ met peildatum 1 januari 2018 uit te gaan van taxatiewaarde plus marktwaarde stijging; - De optie om gebruik te maken van de verkoopregeling geldig te laten zijn tot minimaal 2 jaar nadat alle turbines volledig draaien en stroom leveren aan het netwerk.

Deadline
29-12-2020

Status
Aangehouden

Stemuitslag

Datum
29-6-2020

Gremium
Presidium

Verantwoordelijke

Cluster

Medewerker

Stand van zaken GS

Afdoeningsvoorstel GS

Afdoeningsvoorstel voorzitter

Toelichting
Gelet op T8739 is deze motie aangehouden.

Datum afgedaan

Afgedaan