Informerend Stuk Zesde voortgangsrapportage na herziening basisrapportage Groot Project Maastricht Aachen Airport, brief GS van 28-4-2020 (GS 2020-17505)


ID
119065

Datum in
30-4-2020

Titel
Informerend Stuk Zesde voortgangsrapportage na herziening basisrapportage Groot Project Maastricht Aachen Airport, brief GS van 28-4-2020 (GS 2020-17505)

Afzender
GS

Soort
Informerend GS

Gremium
Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)

Wijze van afdoen
Bespreekstuk voor de commissievergadering van 8-5-2020, agendapunt Informerend Stuk Zesde voortgangsrapportage na herziening basisrapportage Groot Project Maastricht Aachen Airport.

Referentie