Mededeling Portefeuillehouder inzake Wijzigingsregeling van de Beleidsregels intern en extern salderen in Limburg, brief gedeputeerde Mackus van 16-6-2020 (GS 2020-24611)


ID
119251

Datum in
16-6-2020

Titel
Mededeling Portefeuillehouder inzake Wijzigingsregeling van de Beleidsregels intern en extern salderen in Limburg, brief gedeputeerde Mackus van 16-6-2020 (GS 2020-24611)

Afzender
GS

Soort
Informerend GS

Gremium
Ruimte, Landbouw en Natuur (RLN)

Wijze van afdoen
Voor kennisgeving aannemen.

Referentie