Tweede reactie op het rapport van de Brede Economisch Sociale Taskforce, brief GS van 20-1-2021 (GS 2021-1472)


ID
119986

Datum in
20-1-2021

Titel
Tweede reactie op het rapport van de Brede Economisch Sociale Taskforce, brief GS van 20-1-2021 (GS 2021-1472)

Afzender
GS

Soort
Informerend GS

Gremium
Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)

Wijze van afdoen
Voor kennisgeving aannemen.

Referentie