Inbreng besluitvorming inzake MAA, brief aan dhr. Hoes van We Love MAA, e-mail van 26-5-2021 (PS 2021-13582)


ID
120442

Datum in
27-5-2021

Titel
Inbreng besluitvorming inzake MAA, brief aan dhr. Hoes van We Love MAA, e-mail van 26-5-2021 (PS 2021-13582)

Afzender
Extern

Soort
Informerend extern

Gremium
Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)

Wijze van afdoen
Voor kennisgeving aannemen.

Relatie met

Referentie