Mededeling portefeuillehouder inzake portefeuilleverdeling en vervanging, brief GS van 6-7-2021 (GS 2021-16804)


ID
120555

Datum in
6-7-2021

Titel
Mededeling portefeuillehouder inzake portefeuilleverdeling en vervanging, brief GS van 6-7-2021 (GS 2021-16804)

Afzender
GS

Soort
Informerend GS

Gremium
Provinciale Staten (PS)

Wijze van afdoen
Voor kennisgeving aannemen.

Referentie