Mededeling portefeuillehouder inzake proces integrale besluitvorming Maastricht Aachen Airport, brief gedeputeerde Satijn van 7-9-2021 (DOC-00178698)


ID
120671

Datum in
8-9-2021

Titel
Mededeling portefeuillehouder inzake proces integrale besluitvorming Maastricht Aachen Airport, brief gedeputeerde Satijn van 7-9-2021 (DOC-00178698)

Afzender
GS

Soort
Informerend GS

Gremium
Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)

Wijze van afdoen
Voor kennisgeving aannemen.

Referentie