Beantwoording Schriftelijke Vragen GroenLinks-Mertens inzake overnemen voorstellen en aanpassingen Alliantie n.a.v. de Nota van Uitgangspunten MKBA MAA, brief GS van 19-10-2021 (GS DOC-00188195)


ID
120822

Datum in
20-10-2021

Titel
Beantwoording Schriftelijke Vragen GroenLinks-Mertens inzake overnemen voorstellen en aanpassingen Alliantie n.a.v. de Nota van Uitgangspunten MKBA MAA, brief GS van 19-10-2021 (GS DOC-00188195)

Afzender
GS

Soort
Beantwoording Schriftelijke vragen

Gremium
Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)

Wijze van afdoen
Voor kennisgeving aannemen.

Referentie