Beantwoording Schriftelijke Vragen VVD-Bastiaans inzake verkoop Trappistenklooster Tegelen, brief GS van 21-1-2020 (GS 2020-1985)


ID
118764

Datum in
22-1-2020

Titel
Beantwoording Schriftelijke Vragen VVD-Bastiaans inzake verkoop Trappistenklooster Tegelen, brief GS van 21-1-2020 (GS 2020-1985)

Afzender
GS

Soort
Beantwoording Schriftelijke vragen

Gremium
Cultuur en Samenleving (CS)

Wijze van afdoen
Voor kennisgeving aannemen.

Referentie