Mededeling Portefeuillehouder inzake definitieve Luchtvaartnota 2020-2050, brief gedeputeerde Van den Akker van 7-12-2020 (GS 2020-49915)


ID
119819

Datum in
7-12-2020

Titel
Mededeling Portefeuillehouder inzake definitieve Luchtvaartnota 2020-2050, brief gedeputeerde Van den Akker van 7-12-2020 (GS 2020-49915)

Afzender
GS

Soort
Informerend GS

Gremium
Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)

Wijze van afdoen
Bespreekstuk voor de commissievergadering van 5-3-2020, te betrekken bij de behandeling van agendapunt Sonderende notitie Limburg perspectief op de nationale Luchtvaartnota 2020-2050.

Referentie