Schriftelijke vragen CU, GL, D66, PvdA betreft Petitie preventief werken PO art. 36


ID
376

Datum vraag
7-10-2020

Onderwerp
Schriftelijke vragen CU, GL, D66, PvdA betreft Petitie preventief werken PO art. 36

Agendapunt

Type
Schriftelijke vragen artikel 36

Raadsleden
Fractie ChristenUnie

Toelichting

Datum antwoord
29-10-2020