Fietsvriendelijke inrichting bij grootschalig onderhoud


ID
54

Agendapunt
Besluitvorming (raad) 2019 (5.1. Programmabegroting 2020, Turap, Belastingverordening)
woensdag 13 november 19:30 tot 23:00
Raadzaal

Titel
Fietsvriendelijke inrichting bij grootschalig onderhoud

Status
Aangenomen

Raadsleden
 • Adema, A. (PvdA)
 • Antolovic, M. (PvdA)
 • Astro, P. (PALGroenlinks)
 • Atsma, J. (CDA)
 • Benmhammed, M. (PvdA)
 • Bergsma, A. (PAL GroenLinks)
 • Brouwer, S. (CDA)
 • Bruijnincx, J. (D66)
 • Douma, S. (PvdA)
 • Ekhart, A. (PvdA)
 • Galiën, O. van der (Lijst058)
 • Jacobi, L. (PvdA)
 • Jacobse, G. (Gemeentebelangen)
 • Jansen, T. (D66)
 • Kaya, C. (PvdA)
 • Klaver, S. (Gemeentebelangen)
 • Koning, E. de (PvdA)
 • Magré, J. (D66)
 • Meinderts, A. (CDA)
 • Meulen van der-Diever, F. (CDA)
 • Mourik, M. van (50Plus)
 • Niesink, C. (ChristenUnie)
 • Nugteren, A. (D66)
 • Reitsma, A. (CDA)
 • Rijpma, F.R. (Christenunie)
 • Slagter, L. (PvdA)
 • Stellingwerf, E. (PAL Groenlinks)
 • Tuininga, J. (FNP)
 • Veldstra, L. (FNP)
 • Visser, D. (PvdA)
 • Vlutters, P. (PAL Groenlinks)
 • Voogd, U. de (PvdA)

Portefeuillehouder

Toelichting
Aangenomen met 32 stemmen voor en 4 stemmen tegen. Tegen: VVD.

Einddatum

Stand van zaken

Afgedaan

Datum afdoening