Vlietzone


ID
18

Onderwerp
Vlietzone

Datum
25-1-2021

Toelichting
Dossier over de problematiek in de Vlietzone, n.a.v. het aanwijzingsbesluit van een overlastgebied zomer 2019

Afzender
Patrick Rijke, raadsadviseur sociaal domein

Categorie

Bijlage(n)

Relatie