Motie Beleidsplan armoede en schulden


ID
22

Datum vergadering
30-10-2019

Vergadering
Raad-B&S

Nummer
1

Portefeuillehouder
Wiermans

Onderwerp
Motie Beleidsplan armoede en schulden

Toezegging
Motie van de SP te bespreken in de commissie van januari 2020.

Status
Tussenbericht

Datum reactie
15-1-2020

Stand van zaken
Komt aan de orde in commissie B&S september 2020

Relatie naar overzicht

Relatie naar agenda