29.Continuiteit openbaar bestuur


ID
167

Onderwerp
29.Continuiteit openbaar bestuur

Datum Ingekomen stuk
20-3-2020

Afzender
Ministerie Binnenlandse Zaken

Type
Ingekomen brieven

Datum raad
20-4-2020

Toelichting
Deze notitie kregen we via, onder andere, de Vereniging van Griffiers. Gezien het belang van de informatie hebben we gemeend deze ook bij de ingekomen stukken te moeten zetten

Afdoeningsadvies
I. Voor kennisgeving aannemen