Motie 1 SvKB PRO CDA zoekgebieden RES 2.0 AANGENOMEN


ID
49

Titel
Motie 1 SvKB PRO CDA zoekgebieden RES 2.0 AANGENOMEN

Status
Aangenomen

Indieners
  • SvKB
  • PRO
  • CDA

Portefeuillehouder
I.A.A. van der Meer

Stemverhouding
Voor: 17 (SvKB/PRO/CDA/D66) Tegen: 2 (VVD) Afwezig: 2 (PRO/D66)

Planning

Afdeling

Stand van zaken

Gereed voor afdoening

Datum afdoening